Zuyderzee Lyceum Lemmer

Kies je voor het Zuyderzee Lyceum Lemmer dan kies je voor thuisnabij-onderwijs in een kleine en vertrouwde omgeving.

Zuyderzee Lyceum Lemmer is een school voor LWOO – VMBO – HAVO – VWO – GYMNASiUM

Bekijk promo video

Bekijk video

Bekijk ook eens

Nieuwbouw Zuyderzee Lyceum bereikt hoogste punt

Leerlingen Zuyderzee Lyceum plaatsen tijdcapsule

Zuyderzee Lyceum Lemmer verleent bouwopdracht aan Van Wijnen en Harwig Installatietechniek