Zuyderzee Lyceum Lemmer

Kies je voor het Zuyderzee Lyceum Lemmer dan kies je voor thuisnabij-onderwijs in een kleine en vertrouwde omgeving.

Zuyderzee Lyceum Lemmer is een school voor LWOO – VMBO – HAVO – VWO – GYMNASiUM

Bekijk promo video

Bekijk video

Open dagen 2023 - 2024

Lees meer

Bekijk ook eens

Zuyderzee Lyceum Lemmer verleent bouwopdracht aan Van Wijnen en Harwig Installatietechniek

De start van de nieuwbouw is na vier jaar intensieve samenwerking tussen schoolbestuur VariO en gemeente De Fryske Marren een feit.

Lestijden 2023-2024

Klik op de pijl voor onze lestijden.

Gymkleding bestellen

Op onze school is de leerling verplicht om tijdens de lessen L.O. sportkleding te dragen: een zwarte broek en een oranje T-shirt. Deze kleding wordt m …

Vakanties en vrije dagen 2023 -2024

Klik op de pijl voor vakanties en vrije dagen.

Overgangsnormen

Met hoeveel onvoldoendes kan ik over? Een vraag die we toch wel eens horen. Klik op de pijl voor het antwoord.

Voorlichting en open dagen

Benieuwd hoe onze school er uit ziet en wat we te bieden hebben? Kom langs op een van de open dagen. Klik op de pijl voor meer info.

Nieuw schoolgebouw voor Zuyderzee Lyceum

Gemeente De Fryske Marren en VariO Onderwijsgroep hebben een volgende stap gezet naar een nieuw duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw voor het Zu …

Leerlingen Zuyderzee Lyceum Lemmer plaatsen tijdcapsule

Drie leerlingen van het Zuyderzee Lyceum in Lemmer hebben donderdagmiddag samen met de bestuurder van VariO Onderwijsgroep en de directeur van de scho …

Nieuwbouw Zuyderzee Lyceum bereikt hoogste punt

De bouw van het nieuwe onderwijsgebouw heeft het hoogste punt bereikt en dat is een feestelijk moment voor alle betrokken partijen.