PTA’s

Vanaf de 3e klas vmbo krijgen alle leerlingen te maken met het PTA. In het Programma van Toetsing en Afsluiting staan alle toetsen en opdrachten die in het schooljaar moeten worden afgewerkt. In het PTA staat verder hoe vaak de toets meetelt en of de toets herkansbaar is.

Zit je in de 4e klas vmbo dan heb je een PTA en te maken met het examenreglement. Dit document is ook te vinden op deze site.

 

PTA 4GT

PTA 4KB

PTA 3GT

PTA 3KB

PTA 3BB