Schoolgids

Hieronder kunt u de Schoolgids van het Zuyderzee Lyceum voor het cursusjaar 2022-2023 downloaden. De gids beoogt u op duidelijke en inzichtelijke wijze te informeren over de onderwijsdoelen en de structuur van onze school, de bijzondere voorzieningen voor leerlingen, de manier waarop de onderwijstijd wordt benut, de geldelijke bijdrage, de jaaragenda en de rechten (én plichten) van alle bij onze school betrokkenen.

In deze schoolgids worden de schoolorganisatie, het onderwijskundig beleid en de leerlingbegeleiding van het gehele Zuyderzee Lyceum beschreven. Het Zuyderzee Lyceum bestaat uit zes deelscholen met zeer gevarieerd eigentijds onderwijs: Caleido-ISK, Vakcollege Noordoostpolder, X-tuur, Zuyderzee Lyceum Emmeloord Junior, Zuyderzee Lyceum Emmeloord Senior en Zuyderzee Lyceum Lemmer.

Download hier de schoolgids 2023-2024