Aanmelden

Op het Zuyderzee Lyceum besteden we veel aandacht aan de samenwerking en afstemming met de basisscholen. Alle basisscholen in Lemmer en omstreken kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Basisscholen kunnen zich aanmelden voor verschillende projecten waarbij groep 8 alvast bezig is met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zo is er onder andere voorlichting door brugklassers aan groep 8 en er zijn proeflessen op het Zuyderzee Lyceum.

Leerkrachten van groep 8 hebben na aanmelding op het Zuyderzee Lyceum een warme overdracht met de brugklasmentoren of de zorgcoördinator, zodat we vanaf de start van het schooljaar op de hoogte zijn van al onze leerlingen.