Aanmelden

Dit schooljaar maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets. Dit gebeurt tussen 29 januari en 28 februari. Halverwege maart volgt de uitslag van de toets en uiterlijk 24 maart ontvangt ieder kind het definitieve schooladvies.

Nieuw dit jaar is de landelijke aanmeldmeek van 25 t/m 31 maart. Tijdens deze week melden ouder(s)/verzorger(s) hun kind aan bij een middelbare school. Zo heeft ieder kind evenveel kansen op een plek op de school van hun keuze.

Aanmelden kan via bovenstaande knop.


Op het Zuyderzee Lyceum besteden we veel aandacht aan de samenwerking en afstemming met de basisscholen. Alle basisscholen in Lemmer en omstreken kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Basisscholen kunnen zich aanmelden voor verschillende projecten waarbij groep 8 alvast bezig is met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zo is er onder andere voorlichting door brugklassers aan groep 8 en er zijn proeflessen op het Zuyderzee Lyceum.

Leerkrachten van groep 8 hebben na aanmelding op het Zuyderzee Lyceum een warme overdracht met de brugklasmentoren of de zorgcoördinator, zodat we vanaf de start van het schooljaar op de hoogte zijn van al onze leerlingen.