Check in

Op het Zuyderzee Lyceum vinden wij een veilig leerklimaat met aandacht en ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen belangrijk.

Wij streven ernaar dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen!

Voor vrijwel alle leerlingen wordt dit gerealiseerd in de normale klassensituatie. Daar is de mentor de spil in de ondersteuning van de leerling. Hierin is zorgvuldige afstemming tussen ouder en school belangrijk.

Maar soms is dat niet voldoende vanwege leerproblemen, gedragsproblemen en/of thuissituatie. Deze leerlingen kunnen behoefte hebben aan extra begeleiding.

De Check in kan dit bieden! De zorgcoördinatoren en onderwijsondersteuners werken samen om een leerling de juiste ondersteuning aan te bieden. Soms gaat dit in samenwerking met externe hulp.

Voor leerlingen is de Check in laagdrempelig en een plek binnen de school waar ze altijd terecht kunnen!

‘De Check in: laagdrempelig en een veilige plek’