Decaan

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Op iedere locatie is een decaan verantwoordelijk voor loopbaanoriëntatie, samen met de mentoren wordt dit vorm gegeven. De mentor is het eerste aanspreekpunt als het gaat om LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), de decanen zijn tweedelijns.

Wij werken met verschillende methodes om de leerling te ondersteunen in het maken van een studiekeuze, beroepskeuze of andere keuzes die zij moeten maken. Daarnaast kan iedere leerling/ouder een afspraak met ons maken om dingen te bespreken.

Even voorstellen

Decaan Lemmer

Paulien Dijkslag

p.dijkslag@zuyderzeelyceum.nl

Decaan Emmeloord

Ingrid van der Veer
i.vdveer@vario-onderwijsgroep.nl

Visie op loopbaanoriëntatie
De visie van het Zuyderzee Lyceum is:
In ons onderwijs richten wij ons op drie elementen: vaardigheden, attitude en kennis. Bij het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven is kennis alleen niet genoeg. Vaardigheden en een juiste attitude (een goede studie-, beroeps-, en levenshouding) zijn ook van groot belang om goed te kunnen functioneren.

We leggen verbanden tussen vakken en tussen de lesstof en maatschappij. Regelmatig organiseren, wij projecten, waarin wij vakken samen brengen en ook opdrachten verwerken die aansluiten op de praktijk. Leerlingen ontdekken dan wat ze leren, wat belangrijk is voor hun verdere leven. Tevens worden de kernwaarden hierin verwerkt worden, Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik? Dit zijn globaal de drie vragen die de leerling gesteld worden op dit moment, maar in onze visie hoort hier ook bij; ‘Wat hoort bij mij?’ en ‘Wie kunnen mij daarbij helpen?’. In dit kader is betrokkenheid van ouders cruciaal, maar ook de contacten buiten school zoals het bedrijfsleven.

Doelstelling van loopbaanoriëntatie
Onze doelstelling is dat leerlingen ontdekken wie zij zijn, wat ze willen, wat zij kunnen, wat bij hen hoort en wie hen zou kunnen helpen. Daarnaast leren ze weloverwogen keuzes te maken voor een bepaalde richting/bepaalde studie en handvatten te krijgen omtrent kiezen in hun verdere leven.

Daarnaast willen wij betrokken zijn bij de leerling & ouders in het begeleiden van de leerling naar de goede weg. Wij zijn namelijk van mening dat je LOB samen doorloopt, met de hele school van conciërge tot aan de directeur-bestuurder, van ouders tot aan het sociale netwerk om de leerling heen.

“LOB doe je samen en niet alleen”

Verlof aanvraag
Leerlingen die een open/meeloopdag willen doen kunnen hiervoor verlof aanvragen bij de decanen middels dit verlofbriefje.
Van de LOB-activiteit moet een verslag worden gemaakt welke zij in hun digitale portfolio opnemen.

Ouderavonden
(powerpoints van de ouderavonden volgen)

Handige websites

https://www.kiesmbo.nl/open-dagen
https://www.studiekeuze123.nl/
https://destudiekeuzekrant.nl/
https://www.mbostad.nl/
https://www.duo.nl/particulier/
https://www.qompas.nl (methode onder- en bovenbouw havo/vwo)