Opleidingen

Bij ons op school hebben we een breed aanbod aan opleidingen. Van Lwoo t/m Gymnasium.

Voor wie is het lwoo?
Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben voor het behalen van hun vmbo-diploma. Het hangt van een aantal factoren af of een leerling in aanmerking komt voor lwoo. Op de basisschool kunnen leerlingen leerachterstanden oplopen op de volgende vier leergebieden:

 • Begrijpend lezen
 • Inzichtelijk rekenen
 • Spelling
 • Technisch lezen

Wanneer een leerling op twee van de bovenstaande gebieden achterstanden heeft (in ieder geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen) en het IQ van de leerling tussen de 75 en 90 ligt, dan kun je een aanvraag doen voor lwoo. Als het IQ 91 of hoger is, moet er ook sprake zijn van aantoonbare sociaal-emotionele problematiek om in aanmerking te komen voor lwoo.

Aanmeldingsprocedure:
Dit gaat via het samenwerkingsverband Aandacht+.
Ouders melden, in samenwerking met de basisschool, de leerling aan bij Aandacht+ (Eventueel aanmelden voor de vroege toets).

Benodigdheden voor Aandacht+:

 • Ouders vullen het gemeenschappelijk aanmeldingsformulier in.
 • De basisschool vult een onderwijskundig rapport in.

Aandacht+ geeft advies: leerweg met óf zonder lwoo.

Op het Zuyderzee Lyceum streven we binnen het lwoo naar:

 • kleine klassen
 • intensief mentoraat
 • beperkt aantal docenten voor de klas
 • afwisseling tussen praktijk en theorie
 • extra ondersteuning vanuit de supportgroep

Voor alle leerlingen op het Zuyderzee Lyceum is er natuurlijk ook:

 • begeleiding op sociaal-emotioneel gebied
 • huiswerkbegeleiding
 • nauw contact met ouders
 • steunlessen
 • begeleiding door leerlingbegeleider

‘Met een beetje hulp, kom je er wel’

Aan het eind van leerjaar 2 kiezen de leerlingen van het vmbo in de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg een profiel en bijbehorend vakkenpakket. Hierin doen ze aan het eind van klas 4 examen. Op het Zuyderzee Lyceum Lemmer wordt de intersectorale opleiding aangeboden. Dit is een brede opleiding die volop keuzemogelijkheden biedt in het MBO.

 • De voorbereiding op D&P vindt plaats in leerjaar 1 en 2, in de vorm van de volgende vakken: isal (intersectoraal algemeen: oa. ict-vaardigheden); isvz (verzorging) en istn (techniek).
 • In het 3de en 4de leerjaar wordt aan het examenprogramma gewerkt.
 • Er is veel aandacht voor LOB ( Loopbaanoriëntering/ontwikkeling en begeleiding).
 • De leerlingen van klas 3 lopen twee keer twee weken stage. De leerlingen van klas 4 lopen één keer twee weken stage.
 • De opleiding D&P biedt een uitgestelde studiekeuze: niet aan het eind van klas 2, maar aan het eind van klas 4 wordt de studiekeuze in het MBO bepaalt.
 • D&P sluit goed aan op het MBO.
 • In GTL is Intersectoraal Dienstverlening & Producten één van de examenvakken. Deze leerlingen lopen in klas 3 twee dagen stage.

Het diploma GTL geeft toegang tot MBO-4 of HAVO-4* (*instroom in HAVO-4 kent eigen instroomeisen).

‘Volg je hart, dat klopt altijd!’

Basisberoepsgerichte – (bb) en kaderberoepsgerichte- (kb) en gemengd, theoretische leerweg (gtl)

Op de locatie van het Zuyderzee Lyceum in Lemmer kun je voor de vmbo basis (bb),  kader (kb) en gemengd, theoretische (gtl) opleiding een diploma behalen. Ook als lwoo-leerling kun je voor deze opleidingen bij ons terecht. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Voor de opleiding vmbo bb en vmbo kb kiezen de leerlingen, na de praktische profielorientatie, aan het eind van leerjaar 2 voor een profiel en bijbehorend vakkenpakket. In Lemmer bieden wij het profiel Dienstverlening en Producten* aan. Hierin doen de leerlingen aan het eind van klas 4 examen.

Na een breed aanbod in klas 1 en 2 kiezen de vmbo gtl leerlingen in klas 3 een vakkenpakket. Het praktijkvak intersectoraal Dienstverlening en Producten* is onderdeel van de opleiding.

Sluit je het vmbo gtl af met 7 vakken (waaronder het praktijkvak D&P) dan kun je kiezen voor een gemengde leerweg (gl) diploma of theoretische leerweg (tl) diploma en ben je toelaatbaar in havo 4** of het MBO niveau 4.

* Vanaf 1 augustus 2016 wordt op het Zuyderzee Lyceum in Lemmer de intersectorale opleiding Dienstverlening & Producten aangeboden. Dit is een brede opleiding, die volop keuzemogelijkheden biedt in het mbo.

** toelating tot havo 4 is ook afhankelijk van het gemiddelde cijfer en de advisering van de docenten.

‘Praktisch leren voor een mooie toekomst’

De mavo/havo opleiding is bedoeld voor de leerling, die nog geen havo-advies heeft, maar wel de ambitie en motivatie om uiteindelijk een havo-diploma te behalen. In klas 1 en 2 betekent dit dat er in een volledige havo-omgeving les wordt gegeven en ook alle toetsen worden becijferd op havo-niveau. Tot aan het einde van leerjaar 2 is een directe overstap naar de havo mogelijk. Leerlingen die na de eerste 2 leerjaren niet de directe overstap hebben kunnen maken, vervolgen hun weg in 3 (g)tl en behalen na 4 jaar een vmbo-(g)tl diploma.

Na het behalen van het vmbo-diploma kan de overstap naar 4 havo worden gemaakt. Leerlingen die deze ambitie hebben, krijgen bij de keuze voor het vakkenpakket in 3 en 4 (g)tl advies bij het samenstellen van hun vakkenpakket om een goede aansluiting op 4 havo te garanderen.

Een havo-opleiding duurt in totaal vijf jaar. In Lemmer kun je de onderbouw havo volgen, dus klas 1 t/m 3. Vanaf klas 4 ga je naar de havo in Emmeloord. Onze onderbouw sluit precies aan op iedere bovenbouw havo.  

Vanaf de vierde klas havo zit je in de tweede fase. Je kiest dan één van de volgende profielen: 

 • Cultuur & Maatschappij (C&M) 
 • Economie & Maatschappij (E&M) 
 • Natuur & Gezondheid (N&G) 
 • Natuur & Techniek (N&T) 

Het kiezen van de profielen gebeurt in klas 3. Je wordt hierbij begeleid door je mentor en decaan. Ook ouders krijgen uitgebreid informatie. 

Met een havo diploma kun je verder studeren in het hbo (hoger beroepsonderwijs) of je kunt instromen in 5 vwo. 

Je kiest op het vwo voor een atheneum of een gymnasiumopleiding. Vanaf de brugklas kun je kiezen voor het atheneum of het gymnasium. Kies je voor het gymnasium, dan krijg je ook les in Klassieke Cultuur en Grieks en Latijn (voor meer informatie: klik hier). In Lemmer kun je de onderbouw vwo volgen. Na klas 2 gymnasium of klas 3 atheneum, ga je naar respectievelijk klas 3 gymnasium of klas 4 atheneum in Emmeloord. Onze onderbouw sluit precies aan op iedere bovenbouw Vanaf de vierde klas vwo zit je in de tweede fase. Je kiest dan één van de volgende profielen: 

 • Cultuur & Maatschappij (C&M) 
 • Economie & Maatschappij (E&M) 
 • Natuur & Gezondheid (N&G) 
 • Natuur & Techniek (N&T) 

Het kiezen van de profielen gebeurt in klas 3 na uitgebreide informatie richting ouders en leerlingen door de decanen van de school. 

Beide vwo-opleidingen duren 6 jaar. Na het behalen van je diploma kun je verder studeren in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). 

Je kiest op het vwo voor een atheneum of een gymnasiumopleiding. Vanaf de brugklas kun je kiezen voor het atheneum of het gymnasium. Kies je voor het gymnasium, dan krijg je ook les in Klassieke Cultuur en Grieks en Latijn (voor meer informatie: klik hier). In Lemmer kun je de onderbouw vwo volgen. Na klas 2 gymnasium of klas 3 atheneum, ga je naar respectievelijk klas 3 gymnasium of klas 4 atheneum in Emmeloord. Onze onderbouw sluit precies aan op iedere bovenbouw Vanaf de vierde klas vwo zit je in de tweede fase. Je kiest dan één van de volgende profielen: 

 • Cultuur & Maatschappij (C&M) 
 • Economie & Maatschappij (E&M) 
 • Natuur & Gezondheid (N&G) 
 • Natuur & Techniek (N&T) 

Het kiezen van de profielen gebeurt in klas 3 na uitgebreide informatie richting ouders en leerlingen door de decanen van de school. 

Beide vwo-opleidingen duren 6 jaar. Na het behalen van je diploma kun je verder studeren in het hoger onderwijs (hbo of universiteit).