Talentontwikkeling

Buiten de reguliere lessen om, is het mogelijk voor leerlingen om een extra onderwijsaanbod te volgen. Dit extra aanbod is ieder schooljaar afhankelijk van de beschikbaarheid van onze docenten. Het aanbod wordt (zoveel mogelijk) buiten de reguliere lestijden om gepland in de periode oktober tot en met april (tussen herfstvakantie en meivakantie). Het is niet verplicht om deel te nemen aan talentontwikkeling. Als er sprake is van te weinig aanmeldingen, kan er besloten worden om een cursus niet door te laten gaan.