Toetsweken en examens

Rooster SE1 

Klik hier voor het rooster voor SE1.

 

Belangrijke data 

Deze informatie volgt.

 

Vmbo BK

Vmbo GTL

 

Belangrijke documenten voor het eindexamen

Download hier het Examenreglement.

Toetsweken