Examens en overgang

Overgangsnormen

Download hier de Overgangsnormen ZLL 23-24

 


Belangrijke data 
VOOR/TIJDENS EN NA HET EXAMEN

 

Dag(en) Tijdstip Activiteit
Dinsdag 2 april

 

 

 

In de les

Allerlaatste deadline inleveren handelingsopdrachten anders geen diploma aan het eind van dit examenjaar. Je moet nu ook ingeschreven staan op een mbo-opleiding.

Uitdelen en doornemen van dit examenboekje.

2 – 5 april Na de lessen 3e reparatieweek; laatste kans om alles af te ronden anders risico op alsnog terugtrekken.
Dinsdag 2 april 19:00 uur Examenvoorlichting ouders 4e klas. Lokaal 11 en 005
Woensdag 3 april  1e/2e uur Herkansing SE 3 in lokaal 10/11.
1 – 12 april In de lessen Deze week cijfercontrole per vak.
Maandag 15 april In de ochtend Gewone lesdag  tot 12:10 4kb/bb en 4gtl
16 t/m 18 april Hele dagen CSPE 4bb/kb (zie ook blz. 6).
15 – 25 april In de ochtend en of middag

Examentraining 4gtl/4kb/bb (zie blz. 5).

 

Maandag 22 april   Cijfersluiting (cijfers zijn nu defintief vastgesteld).
22 t/m 24 april Hele dagen CSPE 4gt (zie blz. 7).
Donderdag 25 april 11:00 – 11:30 uur  Iedereen ‘tekenen’ voor (school)cijfers in de kantine en de examenfoto (zie blz. 8).
Vrijdag 26 april 12:10 uur

Afsluiting schooljaar. Vanaf 12:10 uur een gezellige en

lekkere afsluiting in de kantine (blz. 8).

29 april t/m 10 mei Vrij Meivakantie (thuis oefenen via onlineslagen.nl).
Maandag 13 mei Na 11 uur Facultatief (dit is vrijwillig) les /vragenstellen 4gtl
13 t/m 16 mei   Start FDE 4bb/kb in OLC (zie blz. 10).
14 t/m 27 mei Start CSE 1e tijdvak 4gtl in LO-zaal (zie blz. 11).
Donderdag 16 mei 11:00 uur

Inleveren laptop/kluissleutel 4bb/kb (zie blz. 12).

Bespreken extra oefenen voor eventueel herexamen in 4bb/kb (blz. 21).

Maandag 27 mei 12:00 – 13:00 uur Inleveren laptop/kluissleutel 4gtl (zie ook blz. 12).
29 – 31 mei Bespreken extra oefenen in geval van herexamen in 4gtl als je al weet dat het nog niet gelukt is (blz. 21).
Woensdag 12 juni

 

11:00 – 12:00 uur

Examenkandidaten (4bb/kb) krijgen telefonisch bericht indien ze niet geslaagd

zijn voor het examen. (blz. 21).

Ben je niet gebeld, kom dan om 13:00 uur op school voor je voorlopige

cijferlijst en je “geslaagd-vlag” (zie ook blz. 17).

Woensdag 12 juni

 

13:30 – 14:30 uur

Examenkandidaten (4gtl) krijgen telefonisch bericht indien ze niet geslaagd zijn

voor het examen. (blz. 21).

Ben je niet gebeld kom dan om 15:00 uur op school voor de voorlopige cijferlijst en je “geslaagd-vlag” (zie ook blz. 17).

Donderdag 13 juni

Om 9 uur

Voor 12:00 uur

De (nog) niet geslaagde kandidaten (4gtl/ en 4kb/bb) komen op school.

Inleveren herkansingsformulier voor herkansing 2e tijdvak

18 juni t/m 25 juni Start herkansingen (4gtl), ook wel 2e tijdvak genoemd (blz. 22).
Dinsdag 18 juni Om 08:30 uur Herkansing 4bb/kb in het OLC
Dinsdag 2 juli 10:00 – 11:00 uur

De uitslag van de herkansing wordt jullie telefonisch meegedeeld, waarna je

op school kunt komen voor ontvangst van de “geslaagd-vlag”.

Vrijdag 8 juli 08:30 – 09:00 uur Boeken inleveren 4e klassen in de kantine (blz. 12).
Maandag 15 juli Avond Diploma-uitreiking. Uitnodiging volgt nog (zie blz. 32).

Belangrijke documenten voor het eindexamen

Download hier het Examenboekje 2024.

Download hier het Examenreglement.

Toetsweken