Toetsweken en examens

Belangrijke data 

Vmbo BK
FDE: van 9 tm 12 mei
Examenuitslag: woensdag 15 juni 2022
Herkansing: Vrijdag 17 juni

Vmbo GTL
Eerste tijdvak: 12 t/m 30 mei 2022
Examenuitslag: donderdag 9 juni 2022
Tweede tijdvak: 20 t/m 23 juni 2022

Belangrijke documenten voor het eindexamen
Examenreglement
Addendum examenreglement Lemmer
Servicedocument examens 2022

Toetsweken

Meer informatie volgt.