Ouderbijdrage

Schoolkosten zijn kosten die voor eigen rekening van ouders komen. Voorbeelden van schoolkosten zijn: schooltas, agenda, schriften, rekenmachine, geodriekhoek, gymkleding, atlas voor thuisgebruik en dergelijke. Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen bekostigen. Wij vragen van ouders een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren als culturele en sportactiviteiten, excursies en werkweken.

Initiatiefwet van de leden Kwint en Westerveld
Per 1 augustus 2021 treedt de initiatiefwet van de leden Kwint en Westerveld over de vrijwillige ouderbijdrage in werking. Deze wet houdt in dat per 1 augustus 2021 leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (willen of kunnen) betalen, niet meer mogen worden uitgesloten van extra activiteiten die door het bevoegd gezag van een school worden georganiseerd. De verandering van de initiatiefwet is dat scholen geen kosteloos alternatief meer mogen aanbieden aan kinderen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (willen of kunnen) betalen. Deze leerlingen moeten kunnen deelnemen aan alle extra activiteiten of programma’s die de school aanbiedt. De vrijwillige ouderbijdrage wordt dus écht vrijwillig. De bepaling voor de profielscholen maakt hierop geen uitzondering. Dit uitgangspunt geldt ook voor langdurige extra – curriculaire activiteiten, zoals bij profielscholen.