Ouderparticipatie

Betrokkenheid van ouders bij de school is ontzettend belangrijk. Goede samenwerking tussen ouders, leerling en school noemen wij de ‘gouden driehoek’ en is essentieel.

De school maken we samen!

Het Zuyderzee Lyceum organiseert verschillende activiteiten, waarbij contact met ouders centraal staat. U bent van harte welkom bij:

• Ouderavonden
• Ouderspreekavonden
• De algemene ouderavond

U krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging per mail.

Ook kunt u meedenken en meepraten in de:

  • Ouderklankbordgroep (OKG)
  • Medezeggenschapsraad (MR)
  • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)