FAQ

Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag? Misschien staat het antwoord in onze FAQ. Wij hebben geprobeerd de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Heeft u een vraag die niet in het overzicht staat of is het antwoord niet voldoende, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

‘Vragen staat vrij!’

  1. Brugklas bb
  2. Brugklas kb
  3. Brugklas gtl
  4. Brugklas mavo/havo
  5. Brugklas havo
  6. Brugklas vwo (atheneum en gymnasium)

Het is alleen niet vanzelfsprekend dat er homogene klassen worden gevormd. Dit is wel het uitgangspunt, maar afhankelijk van het aantal aanmeldingen en verdeling in niveau, kan het zijn dat er heterogene klassen moeten worden gevormd. Maar dat is pas definitief bekend in juni, na de eindtoetsen.

Begeleiding is een van onze sterke punten. Naast “onderwijs op maat” willen wij ook “ondersteuning op maat” bieden. Mentorlessen, dyslexiebegeleiding, dyscalculie-begeleiding en ondersteuning vanuit de Supportgroep.

Juist onze veilige, kleinschalige schoolomgeving is één van de sterke punten als het gaat om leerlingbegeleiding. Kinderen weten zich gekend. We hebben een Supportlokaal ingericht waar we de leerlingen op maat kunnen begeleiden.

De termen vmbo gtl en mavo worden tegenwoordig nog wel eens door elkaar gebruikt. Leerlingen doen voor de meeste vakken hetzelfde examen, alleen de gtl leerlingen hebben in hun vakkenpakket ook een praktijkvak. Bij ons is dat intersectoraal D&P. Er is momenteel een ontwikkeling gaande die voor alle leerlingen op dit niveau een praktijkvak verplicht wil stellen.

De mavo/havo opleiding is bedoeld voor de leerling, die nog geen havo-advies heeft, maar wel de ambitie en motivatie om uiteindelijk een havo-diploma te behalen. In klas 1 en 2 betekent dit dat er in een volledige havo-omgeving les wordt gegeven en ook alle toetsen worden becijferd op havo-niveau. Tot aan het einde van leerjaar 2 is een directe overstap naar de havo mogelijk. Leerlingen die na de eerste 2 leerjaren niet de directe overstap hebben kunnen maken, vervolgen hun weg in 3 (g)tl en behalen na 4 jaar een vmbo-(g)tl diploma.

Na het behalen van het vmbo-diploma kan de overstap naar 4 havo worden gemaakt. Leerlingen die deze ambitie hebben, krijgen bij de keuze voor het vakkenpakket in 3 en 4 (g)tl advies bij het samenstellen van hun vakkenpakket om een goede aansluiting op 4 havo te garanderen.

Je kunt in vier jaar een vmbo – diploma bb, kb of g(tl)behalen. Voor bb/kb/gtl kun je het profiel Intersectoraal Dienstverlening & Producten volgen. Voor havo en vwo kun je drie jaar in Lemmer blijven. Daarna maak je de overstap naar de bovenbouw in Emmeloord.

Sluit het onderwijs in Lemmer goed aan op 4 havo of 4 vwo?

Ja, zowel vanuit 3 havo als vanuit 4 g(tl) heb je een goede aansluiting op 4 havo. Vanuit 3 vwo heb je een goede aansluiting op 4 vwo. Wij hebben nauwe contacten met de bovenbouw h/v van het Zuyderzee Lyceum Emmeloord. Voor de leerlingen van 4 g(tl) is er extra ondersteuning geregeld. Leerlingen die de voorkeur hebben de opleiding op een andere school voort te zetten, hebben ook een goede aansluiting.