Voorlichting en open dagen

Activiteiten voor leerlingen en ouders/verzorgers van groep (7 en) 8.

 

  1. Introductielesjes voor leerlingen uit groep 8:

Op woensdagochtend 29 november 2023, organiseren wij voor de leerlingen van groep 8 een kennismakingsochtend. Deze ochtend vindt plaats van 08.30 tot +/- 12.15 uur, op onze locatie aan de Riensingel 2 in Lemmer. Tijdens deze ochtend volgen de leerlingen een aantal zelfgekozen lesjes. Nadere informatie over de invulling en gang van zaken van de ochtend volgt zo snel mogelijk na de herfstvakantie.

Leerlingen op de basisscholen te Lemmer, Bantega, Oosterzee, Echtenerbrug en Rutten, krijgen de informatie over woensdagochtend 29 november via hun eigen basisschool. Andere belangstellende leerlingen die graag mee willen doen aan deze kennismakingsochtend, kunnen dit kenbaar maken bij Sjoerd-Jaap Wynia, via het mailadres: s.wynia@zuyderzeelyceum.nl.

 

  1. Inloopavond + mogelijkheid tot bezoeken school en kennismaken met personeel:

Op woensdagavond 29 november 2023 organiseren wij een inloopavond voor ouders/verzorgers en leerlingen van de basisschool op het Zuyderzee Lyceum Lemmer. Een avond waarin wij alvast het een en ander vertellen over de organisatie en opzet van het Zuyderzee Lyceum en de onderwijskundige mogelijkheden die wij onze leerlingen bieden. Deze avond start om 19.00 uur met een algemene presentatie in de kantine. Na de presentatie is er de mogelijkheid om nader kennis te maken met de collega’s, de lokalen te bezichtigen en het stellen van vragen. Het is ook mogelijk om gelijk de school te bezoeken en kennis te maken met de collega’s in plaats van eerst de presentatie bij te wonen. De avond duurt tot ca 21.30 uur.

  1. Informatiepakketjes voor leerlingen en ouders/verzorgers:

In januari 2024 brengen wij iedere basisschool in de omgeving (Lemmer, Bantega, Oosterzee, Echtenerbrug en Rutten) pakketjes met allerlei informatie over het Zuyderzee Lyceum Lemmer voor alle leerlingen uit groep 8. Andere belangstellenden kunnen een ‘digitaal’ pakketje aanvragen via het al eerdergenoemde mailadres.

 

  1. Open avond/huis:

Tot slot bieden wij op woensdagavond 14 februari 2024 nog een extra mogelijkheid aan om kennis te komen maken met het Zuyderzee Lyceum Lemmer. Ouders en leerlingen van de basisschool zijn van harte welkom om nog een keer langs te komen om onze school te bezichtigen en eventueel vragen te stellen. Deze avond duurt van 19.00-21.00 uur.

Tot slot: Leerlingen van de basisscholen in Lemmer en directe omgeving, worden via de basisscholen ook nog op andere manieren betrokken bij een aantal activiteiten op het Zuyderzee Lyceum Lemmer.

 

 

Weet jij al waar jij jouw schooltijd door gaat brengen? 

raw html block.
Click edit button to change this html