Tienerschool

In het schooljaar 2017-2018 hebben leerkrachten en directie van het Zuyderzee Lyceum en basisschool Tweespan de eerste stappen gezet richting een doorgaande lijn tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs (10-14 onderwijs). De samenwerking startte met twee doelen voor ogen:

  • De overstap van het PO naar het VO wordt voor de leerlingen qua onderwijsinhoud maar ook qua beleving een meer geleidelijke.
  • Meer recht te doen aan de specifieke leervraag van de leerlingen.

Dit willen de scholen bereiken door beter samen te werken en de ‘grenzen’ tussen PO en VO te doorbreken in de vorm een Tienerschool. Een minder bruuske overgang tussen deze twee onderwijsvormen, waarbij het welbevinden centraal staat, was een van de uitgangspunten.

Doelstellingen Tienerschool
De Tienerschool:

  • Zorgt ervoor dat de niveaukeuze VO uitgesteld kan worden.
  • Legt de focus op talenten om daarmee de motivatie van leerlingen te verhogen.
  • Zorgt voor een geleidelijk proces van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
  • Verzorgt gepersonaliseerd leren.
  • Zorgt voor betekenisvol onderwijs met de nadruk op ontwikkeling, ontwerpen en onderzoeken.

Meer info? Ga naar https://tienerschoollemmer.nl