Tienerschool

Tienerschool Lemmer is er voor tieners van 10 tot 14 jaar. Je kunt op de Tienerschool starten in groep 7, 8 en leerjaar 1. In plaats van een ‘harde’ overgang van de basisschool naar de middelbare school ontstaat er een doorlopende leerlijn, pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk. Hiermee voorkomen we het vroegtijdig selecteren voor het voortgezet onderwijs. Na de Tienerschool stroomt een tiener volledig door naar het voortgezet onderwijs. Tieners krijgen zo meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past voordat een keuze voor het voortgezet onderwijs wordt gemaakt.

Het onderwijs op de Tienerschool draait om de belangrijke pijlers onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen.

Zo ziet dit eruit in Tienerschool Lemmer, onze tieners:

  • Dagen zichzelf elke dag uit op allerlei verschillende gebieden. Leren gebeurt met hoofd (kennis), hart (sociaal en emotionele ontwikkeling) en handen (praktische en andere vaardigheden)
  • Onze tieners zijn doorzetters die houden van creatief bezig zijn, samenwerken, fouten maken en opnieuw beginnen.
  • Vinden het prettig en leerzaam om met elkaar op te trekken, moeilijke zaken te bespreken en aan elkaar hulp te vragen. Van en met elkaar leren gebeurt elke dag.
  • Zijn graag in beweging, sporten en bewegen gebeurt regelmatig.
  • Stellen vragen en denken graag na over oplossingen voor vraagstukken waar anderen nog niet aan gedacht hebben. Kritisch (leren) denken is de uitdaging van elke dag.
Hierin werken Stichting Kyk (po) en VariO-onderwijsgroep (vo) nauw samen. Tieners krijgen lessen van docenten en coaches van beide scholen. In coachgroepen is er tijd en ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. In Nederland worden de laatste jaren steeds meer tienerscholen gestart. En niet voor niets.

Meer info? Ga naar https://tienerschoollemmer.nl