Nieuwbouw Zuyderzee Lyceum bereikt hoogste punt

In Lemmer bouwen Van Wijnen en Harwig Installatietechniek aan de Straatweg een nieuw onderwijsgebouw voor het Zuyderzee Lyceum. De bouw van het nieuwe onderwijsgebouw heeft het hoogste punt bereikt en dat is een feestelijk moment voor alle betrokken partijen. Op donderdag 29 februari werd door wethouder Gardeniers van de gemeente De Fryske Marren en Sander Boersma (locatiedirecteur van het Zuyderzee Lyceum) een gevelelement met vlaggen naar de top gehesen om het bereiken van het hoogste punt te vieren.

Na vier jaar intensief samenwerken tussen schoolbestuur VariO en gemeente De Fryske Marren werd in november 2023 gestart met de bouw van de nieuwe school. Van Wijnen neemt het bouwkundige deel van de nieuwbouw voor haar rekening. Alle installaties binnen het gebouw worden verzorgd door Harwig Installatietechniek. De nieuwbouw wordt begeleid door LindHorst Huisvestingsadviseurs.

Onderwijs in vertrouwde omgeving
De nieuwbouw van het Zuyderzee Lyceum wordt een duurzaam schoolgebouw, dat ruimte biedt voor onderwijs op vmbo, havo en vwo-niveau in een kleine en vertrouwde omgeving. Sander Boersma, locatiedirecteur van het Zuyderzee Lyceum: ”De contouren laten al heel mooi zien dat het een open en ruimtelijk gebouw wordt, een gebouw waar binnen en buiten echt met elkaar in verbinding staan. Een plek waar het personeel en tal van andere partijen uit de regio straks mogen samenwerken om het best mogelijke onderwijs te geven. Maar vooral ook de plek waar tieners uit Lemmer en omstreken elkaar mogen ontmoeten, waar ze samen mogen leren en waar ze zich als persoon verder kunnen ontwikkelen.” Vanaf begin 2025 volgen circa 350 leerlingen voortgezet onderwijs in het nieuwe gebouw.

Herkenbaar gebouw
De nieuwbouw is een ideale kans om met de inrichting van het nieuwe gebouw in te spelen op de veranderingen in het onderwijs. Het gebouw krijgt een sociaal hart waar de leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. Om te voorzien in de behoefte van het Zuyderzee Lyceum aan onderwijsruimten waar leerlijnen door elkaar kunnen lopen en grote en kleine groepen elkaar frequent afwisselen, creëerde architectenbureau BDP een flexibele leeromgeving waarin klaslokalen en leerpleinen met elkaar in verbinding staan en samen een dynamische mix van theorie- en praktijkonderwijs vormen.