Downloads

AVG

Beleid

Bestuursverslagen

Financieel

Jaarrekening

Magister

Protocollen

Schoolgids

Statuten

Vakanties

Wil je meer informatie over onze school? Via de links hieronder, vind je relevante informatie.

Schoolgids
Informatiegids en financiële gids Zuyderzee Lyceum
Leerlingenstatuut

Voor ons beleid en onze VariO-brede protocollen verwijzen wij u naar de website van VariO Onderwijsgroep.